Netherlands

Captive Solutions Practice

 

In Nederland is een captive of in-house verzekeringsmaatschappij een veelgebruikte tool om de risico- en verzekeringskosten te optimaliseren. 75% van de grote beursgenoteerde bedrijven (AEX) heeft 1 of meer captives, maar ook diverse middelgrote bedrijven en (semi) overheden maken gebruik van de vele mogelijkheden die captives bieden.

Door toenememende financiële en fiscal wet- en regelgeving is het opereren van een captive kostbaar, arbeidsintensief en risicovol geworden. Aon heeft hierop ingespeeld op een tweetal manieren, nl:

 1. Standaardisatie en kwaliteitskeurmerk captive beheer in Nederland: door het captive beheer in Nederland met behulp van tools, geoptimaliseerde (6sigma) processen en een door een externe accountant afgegeven ISAE verklaring op alle processen de efficientie en kwaliteit fors te verhogen.
 2. Opricht van een captive cell (White Rock Netherlands: Om een alternatief te bieden voor de zwaar gereguleerde, kostbare en arbeidsintensieve traditionele captive oplossingen heeft Aon een lichte vorm van een captive ontwikkeld met beperkte kapitaaleis, lage kosten, geen hassle en geen directie of RvC nodig, uitbesteding is 100%. De traditionele voordelen van een captive blijven onverminderd in stand

Met deze 2 oplossingen wordt het opereren van een captive weer toegankelijk, ook voor kleinere bedrijven. In overleg met u zullen we echter altijd starten met een analyse van uw specifieke profiel en op basis daarvan een advies geven overd meest optimale risicofinancieringsoplossing, inclusief het mogelijk gebruik van een captive. De structuur, het land en de mogelijke activiteiten zijn onderdeel van deze analyse.

Hoe werkt het?
Meestal begint de samenwerking met een haalbaarheidsonderzoek indien u nog geen captive heeft of met een strategisch review van de bestaande opzet als u al een captive dochter heeft. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde:

 • Analyse verzekeringsprogramma en structuur en procesmatige aspecten als claims management en polisafgifte
 • Identificeren van de relevante fiscale, juridische en operationele factoren en randvoorwaarden
 • Bepalen van optimale verzekerings- en captive structuur in zowel de huidige als toekomstige situatie
  • Directe of herverzekeringscaptive
  • Vast inrichting of Cell Company (PCC)
  • Vestigingsplaats / domicilie
 • Organisatie oprichting en operationele werkzaamheden binnen uw bedrijf en externe partijen
 • Financiële business case en projecties.
 • Bepalen van vervolgstappen en mogelijk implementatieplan & tijdspad

Ons team
Aon heeft fors geinvesteerd in kennis, systemen en vaardigheden om alle facetten van captives aan te kunnen bieden in Nederland. Hierdoor kunnen we met een groot team van specialisten alle aspecten van captive management en advies aanbieden. Ons Captive Solutions team heeft meerdere specialisten op het gebied van compliance, actuarieel, risk management, accounting en governance, waardoor we alle actiteiten in de analyse, implementatie – en beheerfase voor uw uit handen kunnen nemen.