Netherlands

Internationale mobiliteit van werknemers in Europa verandert door focus op kosten en ESG-doelstellingen

Rotterdam, 4 juli 2023 - Werkgevers kijken steeds scherper naar de kosten van zakenreizen. Daarnaast wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behalen van ESG-doelstellingen belangrijker in de afwegingen die werkgevers maken rondom de internationale mobiliteit van hun medewerkers. In voorgaande jaren waren veiligheid en het welzijn van medewerkers de voornaamste factoren die de mobiliteit van werknemers beïnvloedden.

Dit blijkt uit het jaarlijkse International People Mobility Report van Aon plc (NYSE: AON), waarin het veranderende landschap van de mobiliteit van werknemers in Europa wordt getoond. Het geeft inzicht in hoe werkgevers hiermee omgaan en welke uitdagingen en kansen er zijn op gebied van internationale mobiliteit.

Kostenbeheersing prioriteit
Dat het beheersen van kosten tegenwoordig leidend is, heeft alles te maken met het toegenomen belang van financiële stabiliteit en de huidige geopolitieke uitdagingen, zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de wereldwijde inflatie. Veiligheid en welzijn van de medewerkers staan nog steeds in de top drie, maar ook het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationale mobiliteitsbeleid neemt toe.

Minder reizen
Zo nemen werkgevers allerlei maatregelen om aan hun ESG-doelstellingen te voldoen. De belangrijkste zijn minder reizen (44%), een programma om de aan reizen gerelateerde CO2-uitstoot te compenseren (37%) en andere manieren van reizen (32%). Wereldwijd is werken op afstand toegenomen sinds de COVID-19-pandemie, terwijl zakenreizen afnemen.

Werken op afstand: kansen en uitdagingen
De toekomst van werken op afstand ziet er veelbelovend uit. De COVID-19-pandemie heeft deze trend versneld. Veel bedrijven hebben zich aangepast aan de nieuwe werkelijkheid en beschouwen het als een optie voor hun werknemers. Het gebruik van digitale tools heeft het gemakkelijker en efficiënter gemaakt. Teams kunnen probleemloos samenwerken in verschillende tijdzones. “Door schaarste aan talent zien werkgevers ook steeds meer in dat om talent aan te trekken en te behouden, internationaal werken op afstand een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde is geworden,” zegt Michel Teunisse, business development manager International People Mobility bij Aon. Er zijn echter ook uitdagingen verbonden aan internationaal werken op afstand, zoals taalbarrières, culturele verschillen en wet- en regelgeving. Landen voeren steeds meer aanvullende wetten en regels in voor internationale werknemers. “We zien en voorzien verschuivingen in het immigratiebeleid die van invloed zijn op de wereldwijde mobiliteit. Sommige landen worden bijvoorbeeld strenger, terwijl andere landen beleid voeren om juist meer geschoolde werknemers en ondernemers aan te trekken. Het is belangrijk om tijdig op dergelijke veranderingen te anticiperen en het beleid en de instructies voor werknemers duidelijk te hebben.” Dat is nog niet altijd het geval, blijkt uit het International Mobility Report van Aon. Ongeveer de helft van de werkgevers waar werken op afstand mogelijk is, heeft beleid en instructies gereed. “Dat moet eigenlijk 100 procent zijn om financiële en fiscale verrassingen te voorkomen,” benadrukt Teunisse.

Over Aon’s International People Mobility Report
De resultaten uit het International People Mobility Report van Aon bieden inzichten en data voor werkgevers die hun aanpak van internationale mobiliteit willen benchmarken om marktontwikkelingen beter te begrijpen en betere beslissingen te nemen voor hun werknemers en klanten. De bevindingen van het rapport zijn afkomstig uit een enquête onder meer dan 400 respondenten in Europa in achttien sectoren. Ze zijn vergeleken met eerdere edities om inzicht te krijgen in de toekomst van de mobiliteit van werknemers. Het rapport laat zien hoe werkgevers omgaan met de hernieuwde bewegingsvrijheid van werknemers, terwijl ze tegelijkertijd de zakelijke prioriteiten in het oog houden voor reizen, opdrachten in het buitenland en internationaal werken op afstand.